DISCLAIMER

Website
Bij het samenstellen van deze website is door ons de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Eventuele onjuistheden in de weergegeven informatie kunnen wij echter niet uitsluiten. B+M Den Haag aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, ontstaan door het gebruik van deze website.

Copyright
Het is niet toegestaan om delen van de inhoud van deze website zonder toestemming van B+M Den Haag te bewerken of te verveelvoudigen voor commercieel gebruik.

Email
De informatie in de e-mail berichten van B+M Den Haag is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door andere dan de geadresseerde is onrechtmatig. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. B+M Den Haag is niet aansprakelijk voor wijziging en/of bewerking en/of doorzending en/of verstrekking aan derden van de hierbij elektronisch toegezonden data. Indien u dit e-mail bericht ontvangt, terwijl het niet voor u bedoeld is, verzoeken wij u ons en/of oorspronkelijke verzender hierover per ommegaande te berichten.