Retail

B+M Retail is sinds 1994 actief in de ondersteuning van retailers. Hierbij moet men denken aan het ondersteunen bij winkelinrichtingen, het beheren van de bouwkundige gegevens van winkelobjecten en de ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe winkelconcepten en vestigingen.

Van ontwerp tot realisatie
Onze werkzaamheden zijn rond het uittekenen van een object gecentreerd. Zo worden bestaande objecten ingemeten, verwerkt tot tekening, worden ontwerpen gemaakt voor bouwkundige aanpassingen en worden benodigde bouwvergunningen aangevraagd, tot en met het leveren van projectbegeleiding van een ombouw. Ons team heeft dit met name gedaan voor de winkelketens Konmar, Edah, Super de Boer.

Van realisatie tot oplevering
In een samenwerking met diverse projectmanagement bureaus kunnen wij ook een totaalpakket aanbieden, waarbij de verantwordelijkheid vanaf initiatief tot en met realiosatie geheel kan worden overgenomen.

Expertise
Naast onze expertise binnen de retail is B+M zich gespecialiseerd op het gebied van (bouw)techniek, bouwbesluit, NEN en het bouwproces, waarbij de architectonische kwaliteiten en uitgangspunten van het ontwerp niet uit het oog worden verloren.