Expertise

BIM

BIM (Building Information Modelling of Building Information Model) is een van de meest ingrijpende innovaties in het uitwerken, realiseren en beheren van projecten. Het is een proces dat in de gehele bouwketen is doorgedrongen. Maar wat is BIM? Hoe en tot welk niveau zet ik het in bij het voorhanden zijnde?

BIM is een proces waarbij er wordt gezorgd dat alle relevante informatie gedurende de hele levenscyclus wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd. Dit proces wordt ondersteund door een 3D gebouwmodel. Alle partijen die bij het proces betrokken zijn werken samen met en aan dezelfde informatie. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel.

Het bouwkundig uitwerken en coordineren van het ontwerp binnen het BIM-proces is een van onze expertises, maar we doen nog veel meer.

Wij kunnen u ontzorgen in het gehele BIM-proces  waarbij wij ondersteuning bieden aan opdrachtgever en projectpartners. Dit begint met het opstellen van het BIM-protocol / werkplannen waarbij werkafspraken en doelen per fase worden vastgelegd. Na definitieve afstemming met alle betrokkenen zal alle output tussentijds getoetst worden op dit Protocol en bijbehorende werkafspraken.

Naast onze rol als uitwerkend Architect binnen het BIM-proces kunnen wij ook de rollen van BIMregisseur en of BIMcoördinator vervullen. Neem contact met ons op voor meer informatie over BIM en wat wij hierin voor u kunnen betekenen.

Wij faciliteren de + in het complete BIM-proces