van handgetekend, via CAD, naar BIM


Tekenen

Ons belangrijkste expertisegebied is het gedetailleerd technisch uitwerken van ontwerpen en plannen van onze opdrachtgevers.

Hoewel de uiteindelijke output vaak een tekening is (in welke fase van het bouwproces dan ook), is het traject dat daaraan voorafgaat bepalend voor de efficiencywinst die we boeken in het bouwproces. Aan tekeningen liggen namelijk talloze data ten grondslag. Niet alleen technische en bouwkundige data, maar ook bijvoorbeeld data over materialen en planning.

Bij complexe bouwprojecten worden alle data in BIM gestopt. Building Information Modelling (BIM) is een digitale weergave van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Een BIM-model is een gedeelde dataset met informatie. Deze data dienen als betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw.

Vanuit deze BIM-omgeving kunnen de data worden gedeeld met alle betrokkenen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via IFC, een open standaard voor het uitwisselen van BIM-data. B+M Den Haag kan data IFC-proof maken, dat wil zeggen geschikt maken voor uitwisseling en communicatie. Op deze manier is digitale gegevensuitwisseling voor bouw- en gerelateerde bedrijven mogelijk. Dat betekent één set data voor alle betrokkenen. Dat leidt tot meetbare efficiencywinst en lagere faalkosten.