Bouwkunde

Van ontwerp naar uitvoering
Het bouwproces is een complex samenstel van adviseurs, opdrachtgevers en eindgebruikers geworden. Uitgebreide regelgeving en steeds verdergaande specialisaties beïnvloeden in grote mate dit proces. B+M vervult de rol als producent van tekeningen, maar meer nog van het coördineren; het maken van overzichten en van afspraken.

Het is dus niet alleen zaak om de juiste tekening te maken en te leveren maar ook om die tekening binnen het project strategisch inzetbaar te maken. Wij doen dit werk met succes, waarbij de rol van B+M alsmaar groter wordt. Wij beschikken over een team van mensen die dit werk niet alleen met plezier doen, maar die ook beschikken over een goed inzicht in het bouwproces.

Inventieve ontwerpen met een uitgesproken beeldkwaliteit, zeker bij grote werken, leggen steeds meer druk op het bouwproces. Daarnaast wordt de voorbereiding van het uitvoerende werk steeds intensiever, de hoeveelheid informatie die moet worden geproduceerd neemt daarmee sterk toe. Deze twee tendensen hebben de neiging een conflictueuze relatie te hebben. Onze inzet is om middels de tekening te bewerkstelligen dat dit niet optreedt. Handhaving van de beeldende kwaliteit kan en moet realiseerbaar zijn binnen een steeds verder gaande industrialisatie van de bouw.

Mensen met specialismen
B+M bestaat vandaag de dag uit een team van rond de 30 mensen; bouwkundigen, architecten, CAD tekenaars en Revit modelleurs, ook grote en complexe bouwplannen uitvoeringsgereed te maken, ook onder moeilijke omstandigheden en tijdsdruk. Onder de bouwkundigen bevinden zich verschillende specialisten (o.a. bouwbesluit, WABO en brandveiligheid). De architecten kunnen zo nodig al vroeg in het ontwerpproces bijspringen. Dit heeft al veelvuldig zijn waarde opgeleverd als het gaat om het assisteren van gerenommeerde architecten uit binnen- en buitenland.