Welkom

Wij zijn een middelgroot bouwkundig advies en engineeringsbureau gericht op de technische uitwerking, coördinatie en advisering van bouwprojecten op uiteenlopende schaalniveaus.

Binnen ons bedrijf werken we met diverse specialisten aan een diversiteit van bouwkundige opgaven. Met elkaar werken we aan complexe bouwplannen zoals kantoren, zorg- en onderwijsinstellingen, moderne winkelomgevingen, woningen en appartementengebouwen,  van technische haalbaarheidsonderzoeken en ondersteuning bij het schetsontwerp tot  volledig uitvoeringsgereed ontwerp. Wij vormen de schakel tussen opdrachtgever, architect en aannemer. Tevens zorgen wij er voor dat het bouwproces efficiënt verloopt. Onze aanpak hierin is adviserend en oplossingsgericht en zorgen wij voor bouwkundige en esthetische bewaking van het ontwerp.

Het vertalen van  de klantvraag naar een technisch kloppend bouwkundig plan staat centraal bij onze werkzaamheden.

Met onze specialisten en aanpak vormen wij de + van uw project

Samen vormen wij de + in de oplossingen van uw uitdaging

Dankzij onze vakkennis zijn wij de + voor al uw bouwkundig tekenwerk.

Wij faciliteren de + in het complete BIM-proces
Wij zijn de + in het coördinerende proces
Een goed dossier van uw vastgoed is een + richting de toekomst