Expertise

Bouwkundig tekenwerk

Door een goede voorbereiding van een project beperk je de risico’s tijdens de uitvoering. Een belangrijk onderdeel van deze voorbereiding zijn de tekeningen.

Wij verzorgen bouwkundig tekenwerk in zowel 2D als 3D (BIM) in elke fase van het bouwproces. Onze specialisatie is technische uitwerking (Definitief Ontwerp, Vergunningen, Technisch Ontwerp/ Bestek, Uitvoeringstekeningen) van een diversiteit aan gebouwen en ontwerpopgaves. Van Schetsontwerp tot en met Definitief ontwerp werken wij samen met diverse architectenbureaus waarbij wij in deze fases de technische uitwerking onder onze hoede nemen en de architect meenemen in de esthetische besluiten met betrekking tot zijn ontwerp.

Naast onze passie voor nieuwbouw zijn bestaande gebouwen een uitdaging op zichzelf. Het in kaart brengen en uitwerken van bestaande objecten is een van de belangrijkste schakels voor de renovatie of herontwikkeling van een gebouw. Op basis van gedegen startdocumenten wordt er direct een goed beeld gegeven mbt de inpasbaarheid van het gewenste programma in relatie tot de mogelijk technische beperkingen van het gebouw.

Hiermee beperk je als projectteam het onnodig zoeken naar informatie gedurende de projectfasen en verlaag je de faalkosten tijdens de bouw.

Dankzij onze jarenlange ervaring zijn wij de + voor al het bouwkundig tekenwerk voor uw project.